legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Utsatt för brott

Har du blivit utsatt för ett brott?

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för dig som blivit utsatt för ett brott på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 08:00-18:00.
Jourtelefon på 08-678 60 50, alla kvällar och helger året runt.

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och ersättning på grund av brott

Att bli utsatt för ett brott är oftast ett trauma och det som sedan sker i form av polisutredning och en rättegång kan kännas nytt och skrämmande. Du som har blivit utsatt för ett brott har oftast rätt till ett målsägandebiträde. Om du är barn under 18 år, som har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående, förordnas istället en särskild företrädare för barn.

Ett målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn är en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Vår uppgift är att tillvarata dina intressen under hela processen, d.v.s. under utredningen och rättegången. Målsägandebiträdet för även målsägandens (vuxen och barn) skadeståndstalan i domstol.

LEGIO Advokatfirma har flera advokater och biträdande jurister med lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Ett målsägandebiträde och en särskild företrädare för barn betalas av staten. Du kan aldrig själv bli ersättningsskyldig för kostnaden för målsägandebiträdet.

Kostnadsfri rådgivning och jourtelefon

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning för dig som blivit utsatt för ett brott på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 08:00-18:00.
Jourtelefon på 08-678 60 50, alla kvällar och helger året runt.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →