legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Ersättning för skadan

När Du råkat ut för en skada, oavsett om det rör sig om en sakskada eller en personskada, och Du har en försäkring, måste Du anmäla skadan till Ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ska sedan reglera Din skada. Om skadan är komplicerad, exempelvis om Du råkat ut för en svår trafikolycka, är i regel även skaderegleringen komplicerad, och kan ge upphov till många svåra frågor. Vilken ersättning har Du rätt till genom Din försäkring? Hur beräknar man skadans omfattning? Till vem vänder jag mig om jag inte accepterar försäkringsbolagets bedömning?

LEGIO har lång och gedigen erfarenhet av att företräda skadedrabbade klienter gentemot deras försäkringsbolag, såväl i skadereglering som i domstolsprocess. Tveka inte inför att kontakta oss om Du har frågor, och tänk på att ju förr Du kopplar in oss i Ditt ärende, ju snabbare och enklare kan vi hjälpa Dig!

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →