legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Föreningens ansvar

I en bostadsrättsförening är det Du som bostadrättshavare som står för reparationer och underhåll av Din egen lägenhet. Bostadsrättsföreningen ansvarar för det övriga underhållet. Det brukar benämnas inre och yttre underhåll och är reglerat genom lag och bostadsföreningens stadgar.

Att bostadsföreningen ansvarar för allt som ingår i det som räknas som yttre underhåll innebär att alla väggar och golv/tak mellan bostadsrättslägenheterna, ytterväggar, gemensamma utrymmen, yttertak, vindar, källarutrymmen m.m. ingår i föreningens ansvar.

Gränsdragningen mellan vad som räknas som inre respektive yttre underhåll kan vara svår. Både lagtext och bostadsrättsföreningens stadgar måste kontrolleras. Det är väldigt viktigt både för Dig som bostadsrättsinnehavare och för bostadsrättföreningen att få grepp om vem som ansvarar för skador i lägenheten och i omkringliggande utrymmen. 

Till exempel kan ansvaret för något som först betraktades som bostadsrättshavarens ansvar efter en konsultation flyttas över på föreningen. LEGIO kan bistå med rådgivning för att klargöra hur juridiken ser ut i situationer där det är svårt att fastställa gränsen mellan inre respektive yttre underhåll.  LEGIO kan även bistå med hjälp att upprätta stadgar till en bostadsrättsförening.

 

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →