legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Fel yta

Om Du vid ett köp av en bostadsrätt upptäcker att ytan på bostaden inte är samma som den yta som står angiven i köpekontraktet kan Du ha rätt till prisavdrag. Eftersom en bostadsrätt räknas som lös egendom är det köplagen som är tillämplig. Köplagen är en s.k. dispositiv lag, vilket betyder att det är möjligt att sluta avtal och göra överenskommelser som gäller istället för lagen. Det här kan få betydelse om det visar sig att det är fel yta på bostadsrätten.

Det finns olika mätmetoder som kan leda till olika resultat vad gäller storleken på bostaden. Därför är det bra att kontakta en sakkunnig vid uppmätning av bostadsrätten.

Om bostadrättens yta inte överensstämmer med den yta som står i köpekontraktet är det ett köprättsligt fel. Detta medför att Du som köpare har rätt till prisavdrag.
Vid köp av fast egendom (t.ex. en villa) gäller en långtgående undersökningsplikt för köparen.

Vid köp av en bostadsrätt, som räknas som lös egendom, är det inte lika stränga regler avseende undersökningsplikten. Trots att undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt inte är lika långtgående som vid köp av fast egendom, har Du som köpare en skyldighet att undersöka bostadsrätten vid köpet. Om Du upptäcker ett fel i efterhand, som Du borde ha upptäckt vid undersökningen av lägenheten, kan det bli svårt att senare kräva ersättning av säljaren.

Det som är avgörande för om Du som köpare kan få prisavdrag är om säljaren av bostadsrätten har gjort någon reservation angående lägenhetens yta. För det fall att säljaren i köpeavtalet, eller muntligt t.ex. vid visningen av lägenheten, har reserverat sig för att arean kanske inte stämmer, blir det svårare för Dig som köpare att hävda att det föreligger ett fel som Du kan få ersättning för.

Det är därför alltid viktigt att kontrollera vad som står i köpeavtalet i fråga om lägenhetens yta. Om det finns någon reservation gällande denna, bör bostaden kontrollmätas.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →