legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Bilda familj

Då man flyttar ihop med någon, gifter sig eller skaffar barn är det sällan man tänker på framtida problem. Vid en avslutad relation uppkommer dock en mängd frågor. Parterna måste bestämma hur den gemensamma egendomen ska fördelas och hur separationen ska genomföras, vilket ofta leder till ett behov av juridisk hjälp. När man gifter sig eller flyttar ihop med någon gör man klokt i att upprätta ett avtal. Avtalen har till syfte att reglera sambornas/makarnas ekonomiska mellanhavanden vid en eventuell separation. Enskild egendom ska skiljas från det som är gemensam egendom i separationen. I händelse av dödsfall ska i många fall bodelning och arvskifte göras. Förfarandet kan vara komplicerat, särskilt då parterna har upprättat testamenten eller har barn från tidigare relationer, s.k. särkullbarn.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →