legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Ingå avtal

Ett avtal är en överenskommelse som är avsedd att medföra ömsesidiga rättsligt sanktionerade förpliktelser för parterna. Inom svensk rätt råder det avtalsfrihet och därför finns det ingen skyldighet att avtala om saker och ting. Det är även upp till parterna att bestämma avtalsvillkoren.

Om Du och Din avtalspartner är överens om att upprätta ett avtal mellan er kan Du kontakta oss. Vi genomför därefter ett möte under vilket Du förklarar vad Du och Din avtalspartner vill reglera i avtalet. Du kan även kontakta oss för att få en bättre inblick i vad ett avtal av förevarande slag brukar innehålla, vad Ni ska tänka på etc. När vi fått klart för oss vad avtalet ska innehålla, upprättar vi ett avtalsförslag. Detta skickas till Dig för synpunkter och/eller godkännande. När avtalet motsvarar Era behov kan vi även ombesörja att avtalet undertecknas.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →