legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Arv

När en person i Din närhet har gått bort uppstår flera potentiellt komplicerade frågor. Vad måste Du göra? Vem gör bouppteckningen? Hur går det till? Hur fördelas arvet? Vad innebär testamentet? Vid dödsfall uppstår en del ”måsten”, vilka kan vara svåra att hantera för den som inte är juridiskt skolad. Det är naturligtvis aldrig enkelt att hantera komplicerade frågor, men än svårare kan det vara när Du precis har mist en nära anhörig och samtidigt befinner Dig i sorg. En skicklig advokat kan hjälpa Dig med de praktiska frågorna.

Frågan om arv kan ibland vara särskilt svår att hantera. Vid tvist angående arv kan ofta mer än pengar stå på spel, och när så är fallet är det sällen en bra idé att företräda sig själv. en känd devis är att man aldrig ska agera i affekt. En skicklig advokat försöker alltid först att lösa tvisten ”utom rätta”, genom att vara pedagogisk och saklig. En skicklig advokat bör alltid ha som målsättning att inte försämra relationen mellan Dig och Din motpart, så lång detta är möjligt.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →