legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Victoria Wennerlund

Biträdande jurist

Victoria Wennerlund vårdnadstvist

Vårdnadstvister, målsägandebiträde och LVU är några av de uppdrag som Victoria Wennerlund åtar sig.

 

Namn: Victoria Wennerlund

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt (vårdnadstvister och underhållsbidrag till barn), brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Bakgrund: 
Rennert International New York 2016.

Juristexamen Lunds Universitet 2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Victoria tog juristexamen från Lunds Universitet i juni 2017 med specialinriktning mot brottmål och våld i nära relationer. Idag arbetar Victoria med familjerätt, främst med vårdnadstvister och underhållsbidrag till barn, samt med brottmål, främst som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Victoria åtar sig även uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LPT och asyl.

Att arbeta med barn och se till barns rättigheter är något som Victoria tycker är mycket viktigt och meningsfullt, vilket är anledningen till att Victoria arbetar med just de rättsområden som hon gör. Tack vare hennes pedagogiska bemötande och hennes förmåga att prata med samt hantera barn gör henne särskild lämpad för dessa typer av uppdrag. Det viktigaste är att alltid se till barnets bästa så att utgången i målet blir den bästa för barnet.

Om du har några frågor eller önskar kostnadsfri rådgivning är du välkommen att kontakta Victoria!

Kontakta Victoria:
E-post: vw@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 0708-93 87 37

För mer information eller rådgivning; kontakta Victoria Wennerlund eller läs mer om vårdnadstvister eller målsägandebiträde på våra faktasidor.