legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Maria Kruse (tjänstledig)

Biträdande jurist

Maria Kruse vårdnadstvist

Vårdnadstvister,målsägandebiträde och asylrätt är några av de uppdrag som Maria Kruse åtar sig. 


Namn:
Maria Kruse

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt (vårdnadstvister samt underhållsbidrag till barn), brottmål (målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn) samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2016.

Biträdande jurist vid Advokatbyrån Lege, 2016-2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

 

Kontakta Maria:
E-post: mak@legio.se
Växel: 08-678 60 50

För mer information eller rådgivning; kontakta Maria Kruse eller läs mer om vårdnadstvister eller målsägandebiträde på våra faktasidor.