legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Karl Oscar Rådström

Biträdande jurist

Tvister inom familjerätt och skadeståndsrätt är några av de uppdrag som Karl Oscar åtar sig. 

 

Namn: Karl Oscar Rådström

Åtar sig uppdrag inom: Familjerätt, (särskilt bodelningar, arvsrätt samt vårdnadstvister), brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare), tvister och skadeståndsrätt, migrationsrätt, samt hyres- och arrenderätt

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2014

Studier i juridik vid Universitetet i Bergen och Università degli studi di Firenze

Skattehandläggare, Skatteverket 2015

Jurist, Help Försäkring 2016-2018

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2018.

Karl Oscar arbetar med såväl humanjuridik som tvistemål och biträder klienter inom flertalet av advokatbyråns rättsområden. I Karl Oscar får du ett ombud som ser till vad som är bäst för dig och är beredd att kämpa för att du ska få det.

Innan Karl Oscar började här på LEGIO har han arbetat med ekonomisk familjerätt, vårdnadstvister, socialförsäkringsrätt, fastighetsrätt och köprätt på juristbyrån Help Försäkring och med individ- och småföretagarbeskattning på Skatteverket. Innan han tog examen arbetade han även under ett år med nyttjanderättsliga frågeställningar och markåtkomst på juristavdelningen på ett teknikkonsultföretag.

Kontakta Karl Oscar:
E-post: kor@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 19