legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Johan Olsson

Biträdande jurist

Namn: Johan Olsson

Åtar sig uppdrag inom: skadeståndsrätt, arbetsrätt, familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), brottmål (målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn), samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Bakgrund: Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2019.

Tingsnotarie 2017-2019.

Juristexamen Örebro Universitet 2016.

Johan åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Kontakta Johan:
E-post: jo@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 0723-98 7033