legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Johan Olsson

Biträdande jurist

Namn: Johan Olsson

Åtar sig uppdrag inom: skadeståndsrätt, arbetsrätt, familjerätt (vårdnad, boende och umgänge), brottmål (målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn), samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Bakgrund: Juristexamen Örebro Universitet 2016

Tingsnotarie 2017-2019

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2019.

Johan åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Växjö tingsrätt. Johan har även en gedigen erfarenhet av migrationsrätt då han tidigare arbetat på Migrationsverket. Han åtar sig därför uppdrag som offentligt biträde i mål angående migrationsrätt. Johans engagemang, lojalitet och juridiska kunskaper gör dig som klient trygg genom hela processen.

Kontakta Johan:
E-post: jo@legio.se
Växel: 08-678 60 50