legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Frida Nordström (tjänstledig)

Biträdande jurist

 

Namn: Frida Nordström

Åtar sig uppdrag inom: Tvistelösning, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt och fastighetsrätt

Bakgrund: Juristexamen Örebro Universitet 2019.

Universitat de València 2018

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2019.

Frida tog juristexamen från Örebro universitet i januari 2019 och arbetar sedan dess på LEGIO med civilrättsliga tvister, främst inom skadeståndsrätt och försäkringsrätt men hon åtar sig gärna uppdrag även inom fordringsrätt och avtalsrätt. Att arbeta med tvister och lösa utmanande rättsliga problem tycker Frida är det bästa med arbetet som jurist. Detta speciellt när man i mål om skadestånd kan göra skillnad för någon som själv har svårt att föra sin talan.

Fridas största styrka är hennes lugn och noggrannhet, egenskaper som kommer väl till pass i tvistemål då det är mycket att hålla reda på. Frida har även genom tidigare arbetslivserfarenheter inom bland annat Kriminalvården stor vana av att bemöta människor i svåra situationer. I varje ärende måste en rad rättsliga överväganden göras och det viktigaste är att alltid se till klientens intressen så att utgången i tvisten blir den bästa möjliga ur alla aspekter. För Frida är det även väldigt viktigt att göra juridiken förståelig för klienten och att klienten är insatt i varje steg av processen.

Om du har några frågor eller önskar kostnadsfri rådgivning är du välkommen att kontakta Frida!

 

Kontakta Frida:
E-post: fn@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 0723-98 70 18