legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

David Wallman

Advokat

David Wallman


Namn:
David Wallman

Åtar sig uppdrag inom: Rådgivning och tvister kring avtalsrätt, köp- och konsumenträtt, arbetsrätt, associationsrätt, person och sakförsäkringar, fastighetsrätt, lokalhyresrätt, miljörätt samt ekonomisk familjerätt och brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn).

Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 2013.

Bolagsjurist Dorunner AB 2013-2014.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2017.

David arbetar främst med rådgivning för både privatpersoner och företag samt civilrättsliga tvister av olika typer och storlekar. Han åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. David har ett särskilt intresse för avtalsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt samt fastighetsrätt. Han har jobbat mycket med tvister som uppkommit i samband med försäkringar, byggnationer, hantverkstjänster, hyresrelaterade frågor och fel i fastighet/bostadsrätt.

David tog examen från Stockholms universitet 2013 med specialinriktning mot bolagsrätt och miljörätt. Davids examensuppsats avsåg den omdebatterade frågan om ansvarsgenombrott, det vill säga frågan om och i så fall när en aktieägare kan åläggas skadeståndsskyldighet för skada som ett aktiebolag orsakat.

Efter examen började David arbeta som bolagsjurist på ett företag som förmedlar hantverkartjänster på internet och fick då bland annat erfarenhet av att granska avtal och driva tvister i domstol. Under 2014 fick David anställning på LEGIO Advokatfirma där han sedan dess arbetat med både civilrätt och straffrätt. Viktiga delar för David i rollen som juridiskt ombud är tydlighet, lojalitet, uppriktighet och hårt arbete för att nå bästa möjliga lösning för klienten.

Kontakta David:
E-post: dw@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 14