legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Christine Brink

Biträdande jurist

Jurist Christine Brink

Tvister inom skadestånds- och försäkringsrätt samt fastighetsrätt är några av de uppdrag som Christine Brink åtar sig. 


Namn:
 Christine Brink

Åtar sig uppdrag inom: Skadeståndsrätt, försäkringsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt och fastighetsrätt.

Bakgrund: Affärsjuridisk kandidatexamen från Linköpings universitet 2015.

Affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet 2017

Juristexamen Stockholms universitet 2018.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2018.

Christine började sin juridiska resa med att studera det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet. I samband med att studierna avslutades gjorde hon praktik på LEGIO Advokatfirma där hon fick ett stort intresse för advokatyrket och framförallt fann rollen att agera juridiskt ombud i domstol särskilt intressant. Hon valde därför att läsa till den traditionella juristutbildningen vid Stockholms universitet och tog ut examen därifrån 2018. Efter avslutade studier började hon arbeta som biträdande jurist här hos oss på LEGIO Advokatfirma.

Christine är särskilt intresserad av och arbetar med frågor inom rättsområdena skadeståndsrätt, försäkringsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt och fastighetsrätt. Utifrån de ekonomiska kunskaper hon tillgodogjort sig från det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet gillar hon att bedöma både juridiska och ekonomiska konsekvenser av olika beslut. Hon är tävlingsmänniska och tycker det är särskilt viktigt med noggrannhet och stort engagemang vid hanteringen av klienternas ärenden.

Kontakta Christine:
E-post: cb@legio.se
Växel:08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 17

 

För mer information eller rådgivning; kontakta Christine Brink eller läs mer om personskaderätt eller fastighetsrätt på våra faktasidor.