legio-logo
Vi svarar på dina allmänna juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Amanda Wibom

Biträdande jurist

Amanda Wibom ekonomisk familjerätt

”Det som utmärker ett bra juridiskt ombud är engagemang och att klientens intressen är i fokus”.


Namn:
Amanda Wibom

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, migrationsrätt och övrig civilrätt.

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2018.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2018.

Amanda jobbar med tvistemål med ett särskilt intresse för ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arvskifte, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev, samt fastighetsrätt som exempelvis fel i fastighet, hyresrelaterade frågor och servitut. Amanda tog juristexamen från Uppsala Universitet januari 2018 med specialinriktning mot ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt.

Amandas examensuppsats avsåg den intressanta men svåra frågan om tidigare makars/sambors rätt till nyttjanderättsersättning efter separationen när en av parterna bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden som helt eller delvis ägs av den part som flyttat därifrån. Ring Amanda för rådgivning kring detta!

Efter examen har Amanda arbetat på LEGIO Advokatfirma där hon fått erfarenhet av diverse tvistemål och pågående processer men även ärenden utom rätta såsom skaderegleringar hos försäkringsbolag, arvskiften och upprättande av handlingar. Under utbildningen arbetade Amanda med fastighetsrättsliga frågor på Villaägarnas Riksförbund och gjorde uppsatspraktik på LEGE Advokatbyrå.

Kontakta Amanda:
E-post: aw@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 072- 398 70 13

För mer information eller rådgivning; kontakta Amanda Wibom eller läs mer om ekonomisk familjerätt eller fastighetsrätt på våra faktasidor.