legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Charlotte Nordström

Advokat

”Barn har rätt att få en advokat, som finns med som stöd hela vägen och som på ett begripligt sätt kan förklara det som händer under en utredning och rättegång. Det är viktigt att barnet kan känna att – oavsett slutresultatet – blev processen begriplig och värd ansträngningen, just för att hon/han har fått komma till tals.”


Namn:
Charlotte Nordström

Åtar sig uppdrag som: målsägandebiträde för barn, ungdomar och vuxna, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde för barn i LVU-mål.

Bakgrund: Jur kand vid Uppsala Universitet 1986

Tingstjänstgöring vid Katrineholms tingsrätt 1987-1989

Åklagarmyndigheten i Stockholm 1989-2009

Advokatfirman Barnjuristen AB 2009-2013

Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB 2013-2018

LEGIO Advokatfirma AB fr oktober 2018

Charlotte är byråns brottmålsspecialist med särskild inriktning på barn, ungdomar och unga vuxna. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde för vuxna brottsutsatta kvinnor och män. Hon har ett genuint intresse för barns rättigheter och behov i rättsprocesser och värnar om ett professionellt och pedagogiskt bemötande oavsett klientkategori. Att vara närvarande, engagerad och att göra juridiken begriplig och uthärdlig är viktigt för att ge klienterna upprättelse.

Charlotte har lång erfarenhet av stora och komplicerade mål gällande sexual- och våldsbrott och under senare år i synnerhet sexualbrott mot barn via nätet. Hon har bl.a. företrätt ett stort antal klienter i det första målet där en person dömdes för våldtäkt och våldtäkt mot barn över nätet. Då flera av de nyssnämnda målen har haft internationell anknytning, har hon viktig erfarenhet av mål med klienter boendes utomlands.

Charlotte har förutom juridisk utbildning genomgått en grundläggande coachutbildning samt en kurs hos BRIS avseende hur man pratar med barn om svåra saker.

Charlotte är även anlitad som föreläsare på exempelvis Polishögskolan, i skolor, på kvinnojourer och olika ideella organisationer samt medverkat som juridisk expert vid panelsamtal, i böcker och i massmedia.

Kontakta Charlotte:
E-post: cn@legio.se
Växel: 08-678 60 50
Direkt: 0723- 98 70 77