legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

Bloggarkiv

Nya möjligheter att kräva skadestånd av staten för gamla övertramp – i speciella fall

Högsta domstolen konstaterade nyligen att staten kan hållas ansvarig för skador som uppkom för mer än tio år sedan då en central och grundläggande rättighet har kränkts av staten. Slutsatsen är i någon mening banbrytande och samtidig välkommet i den avgränsade krets av individer som kan beröras av utslaget.

Anledningen att Högsta domstolen dömde ut 150 000 kr i skadestånd var att en person felaktigt hade fått sitt svenska medborgarskap fråntaget honom. Vanligtvis preskriberas möjligheten till skadestånd tio år efter att en skada har uppkommit. I det aktuella målet skedde skadan 1989 och skadeståndet dömdes ut 2018.

Högsta domstolen konstaterade därmed att medborgarskap är en central och grundläggande rättighet som staten inte kan frånta en medborgare utan konsekvenser, inte ens när ansvarsfrågan tas upp i domstol mer än tio år efter skadans inträffande.

Även om domen ska läsas med viss försiktighet uppstår frågan om resonemanget också kan gälla för tvångsvårdade barn som farit illa i statens försök till vård och omsorg men detta skedde för mer än tio år sedan?

Om så är fallet vet vi inte ännu, men domen förbättrar möjligheten för vanvårdade individer, vars konventionsskyddade mänskliga rättigheter åsidosatts i barndomen, att faktiskt ha en chans att kräva ansvar av det allmänna även efter att den tioåriga preskriptionen löpt ut.

Läs gärna domen – den bjuder på intressant läsning och pekar ut en lovande väg framåt.

Kommentera

Hemförsäkring och livränta

Hav och solnedgång

På vår blogg tar vi upp aktuella frågor som uppkommer i verksamheten som kan vara av intresse.

1) Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa.
Har du hemförsäkring hos Trygg-Hansa är det viktigt att du kontrollerar vilka personer som står på försäkringsbrevet. Om hela familjen inte står upptagna finns det risk att försäkringen inte gäller i alla delar, t.ex. rättsskyddet. Ring Trygg-Hansa och fråga vilka som är försäkrade. Får du ett positivt besked, be dem skicka en kopia på ditt försäkringsbrev. Om negativt besked, be dem anteckna alla familjemedlemmar på försäkringsbrevet och be dem att skicka en kopia på det nya försäkringsbrevet.

2) Har du livränta p.g.a. av skada eller sjukdom.
Kontrollera att din livränta stämmer med din löneutveckling som oskadad. Detta bör göras åtminstone 3-5 år efter livräntan framställts. Kolla din lön via din tidigare arbetsgivare eller ditt fack.
Föreligger en differens på 10%, så kontakta ett juridiskt ombud för justering mm.

3) Har du fyllt 65 år och haft livränta.
Det har visat sig att många med livränta får en pension vid 65 års ålder. Det vanligaste felet är att tjänstepensionen blir fel och att de som har fortsatt livränta efter pensionering får för lågt belopp.
Be en jurist för säkerhets skull kontrollera. Legio har en särskild avdelning som handhar denna fråga.

 

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Vahlén

Kommentera

Lagom is more – dela 1 % av vinsten

Surf

Sedan Legio grundades för 23 år sedan har advokatbyrån gått med vinst på alla plan, och för oss som delägare av Legio är vinsten mer än enbart det ekonomiska utfallet. Målet med verksamheten är att aktivt vara en del av rättsutvecklingen och samtidigt ge oss och våra anställda möjligheten till ett bra liv för sig och de sina.  Givetvis är vad som faktiskt utgör ett bra liv individuellt. Men oavsett om den lediga tiden spenderas med att skapa en magnifik trädgård, på öppet hav i en båt fullastad med fiskeutrustning eller på en bräda bland vågor och vind så är nyckeln att hitta balansen mellan den tid man lägger på arbete och den tid man viker för de och det man gillar i livet.

Vi tre är överens om att vinsten i verksamheten är att nå samtliga dessa målsättningar. Och med den insikten är det inte ett självändamål att vi själva ska ta ut vinsten till sista kronan. För det fallet att man har lyckats finansiera livet och ledigheten genom sitt företag så kan man vika en tanke till andra. Vi kommer därför att från och med 2016 skänka 1 % av Legios vinst till vad vi anser vara ett gott ändamål. Kostnaden för Legio är marginell men potentialen att göra gott är stor om detta skulle ske i en större skala då svenska bolagsvinster 2015 bedöms uppgå till 532 miljarder kr. Vad man väljer att stödja är individuellt men vi tror på att har man framgång så är det ett utmärkt läge att tänka på någon annan.

 

Jens-Victor, Christer och Carl-Johan – delägare på Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

Vem i hela världen kan man lita på?

Barn - Sofia Rapp Johansson

Det här är Sofia Rapp Johansson tidigt 80-tal och hon vill tre saker! Hon vill att Du tar ställning och hon behöver ekonomiskt stöd. Sofia vill också ha en nolltolerans mot övergrepp på barn inom HVB- och familjehem. Anledningen är enkel. Sofia råkade extremt illa ut under sin uppväxt, både när hon bodde hemma och när hon omhändertogs av det allmänna. Hon började missbruka sprit och droger vid nio års ålder, och hon sålde sig själv för att få tag på knarket och spriten. Sofia var då en veteran när det kom till sexövergrepp och övergreppen fortsatte långt upp i tonåren.  Det här är något som Sofia vill göra något åt, det ska inte få upprepas.

Sofia har släppt böcker, spelat in en dokumentär och föreläser om vad hon råkade ut för i syfte att upplysa och förändra. Allt det allmänna kan göra för att motverka övergrepp inom barnomsorgen måste göras. För att uppnå det så driver Sofia och hennes syster Hanna ett skadeståndsmål mot staten där de dels vill ha rätt, dels vill skapa en medvetenhet om de systemfel som finns inom den har delen av barnomsorgen. Målen har prövats i tingsrätten och kommer den 19:e april att prövas i Svea hovrätt. I detta behöver Sofia och Hanna hjälp. De behöver hjälp med att skapa en opinion i samhället och de behöver hjälp med att finansiera domstolsprövningen. Domstolsprövningen handlar huruvida det är acceptabelt vad som hänt Sofia och Hanna eller har det allmänna ett ansvar?

Du kan lyssna på förhöret med Sofia för att själv uppleva hur godtagbart det känns att ett barn i det allmännas omsorg drabbas av det hon upplevt. Därefter finns det två alternativ. Du kan sprida hennes budskap via de sociala medier som för tillfället är Dina favoriter. Du kan bidra till hennes kostnader på bankgiro 370-7924. Alla kan göra ett av de två alternativen men skulle Du göra båda så har Du gjort mer för Sofia och Hanna än vad någon ansvarig inom Socialtjänst och kommun gjorde för dem under deras uppväxttid. Frågan Du måste ställa Dig är om den frågan Sofia och Hanna driver är väsentlig eller om det ska få hända igen. Denna fråga är högaktuell med tanke på hur marknaden för HVB- och familjehem ser ut idag. Majoriteten av alla HVB- och familjehem sköts på ett utmärkt sätt och de ansvariga gör ett bra jobb, men risken att ett barn ska råka illa ut på motsvarande sätt som Sofia och Hanna har gjort måste motverkas och förebyggas. Detta kan bara ske genom att det allmänna utkrävs ansvar när det som i Sofias och Hannas fall går exceptionellt fel. Om rättssystemet accepterar det som Sofia och Hanna har råkat ut för så finns i praktiken inget krav på att det allmänna ska motverka att övergrepp av omhändertagna barn inte upprepas. Och så får det inte vara.

 

Dom i målet – Stockholms-TR-T-4562-13-Dom-2015-06-18

 

Jens-Victor, advokat och delägare Legio Advokatfirma

 

 

Kommentera

Legiobloggen

VÄKOMMEN TILL LEGIOBLOGGEN!

Denna blogg kommer att handla om livet på en mellanstor advokatbyrå i Stockholm samt juridik i alla dess former. Inläggen skrivs av vi som arbetar på LEGIO, varför de per definition är högst subjektiva.

Vi kommer bl. a. diskutera medias täckning av aktuella ärenden såväl som allmänna juridiska frågeställningar. LEGIOBLOGGEN är med andra ord ett forum för diskussion och meningsutbyte inom området juridik INTE ett forum för juridisk rådgivning av något slag.

Frågor, kommentarer och inlägg som av LEGIO bedöms olämpliga kommer uteslutas.

Har Du behov av professionell juridisk expertis är Du välkommen att kontakta LEGIO advokatfirma kl 9-17 alla vardagar!

Tfn: 08-678 6050 ♦ Epost info(at)legio.se ♦ Mer information hittar Du på vår hemsida www.legio.se.

Med vänlig hälsning,

VD Carl Johan Vahlen

OBS. NÄSTA INLÄGG 19 november 2015 ”Har Du koll på Dina försäkringar?

 

 

Kommentera