legio-logo
Vi hjälper Dig med Dina juridiska frågor
Ring 08-678 60 50

ARV

När en person i Din närhet har gått bort uppstår flera potentiellt komplicerade frågor. Vad måste Du göra? Vem gör bouppteckningen? Hur går det till? Hur fördelas arvet? Vad innebär testamentet? Vid dödsfall uppstår en del ”måsten”, vilka kan vara svåra att hantera för den som inte är juridiskt skolad. Det är naturligtvis aldrig enkelt att hantera komplicerade frågor, men än svårare kan det vara när Du precis har mist en nära anhörig och samtidigt befinner Dig i sorg. En skicklig advokat kan hjälpa Dig med de praktiska frågorna.

Frågan om arv kan ibland vara särskilt svår att hantera. Vid tvist angående arv kan ofta mer än pengar stå på spel, och när så är fallet är det sällen en bra idé att företräda sig själv. en känd devis är att man aldrig ska agera i affekt. En skicklig advokat försöker alltid först att lösa tvisten ”utom rätta”, genom att vara pedagogisk och saklig. En skicklig advokat bör alltid ha som målsättning att inte försämra relationen mellan Dig och Din motpart, så lång detta är möjligt.