legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Vykort från LEGIO

InstagramEtt uttalat mål i vår verksamhet är att den jurist som hanterar Ditt ärende inte ska vara utarbetad, vilket är ett av flera led i kvalitetssäkrandet av våra juridiska tjänster. Detta innebär att LEGIO agerar annorlunda än många av våra kollegor som förutsätter att deras biträdande jurister och advokater ska jobba långt mer än 40 timmar per vecka. För att säkerställa att det inte arbetas 80 timmar i veckan, vilket i slutändan försämrar den juridiska skärpan, så håller vi örat till marken för att undvika att det händer. Här på hemsidan finns bland annat möjligheten för oss att skicka elektroniska vykort när vi är lediga, eller i fall som engagerar och våra klienter önskar dela med sig av dessa till omvärlden. Detta är en på ett sätt en helt onödig funktion för en advokatbyrås hemsida. Men, det är ett trevligt vis att säkerställa att affärsmodellen följs och att vi kan leverera juridiska tjänster med hög kvalité som aktivt för rättsutvecklingen framåt till det bättre.