legio-logo          
version 2018

Våra Medarbetare

Christer Heidenborg

Christer Heidenborg
Advokat, delägare

Carl-Johan Vahlén

Carl-Johan Vahlén
Advokat, delägare

Jens-Victor Palm

Jens-Victor Palm
Advokat, delägare

Charlotte Nordström
Advokat

David Wallman

David Wallman
Advokat

Mikaela Kassmyr

Mikaela Kassmyr
Advokat

Jens Lindgren
Biträdande jurist

Victoria Wennerlund vårdnadstvist

Victoria Wennerlund
Biträdande jurist

Maria Kruse vårdnadstvist

Maria Kruse
Biträdande jurist

Johanna Mohlin vårdnadstvist

Johanna Mohlin
Biträdande jurist (tjänstledig)

Amanda Wibom ekonomisk familjerätt

Amanda Wibom
Biträdande jurist

Jurist Christine Brink

Christine Brink
Biträdande jurist

Karl Oscar Rådström
Biträdande jurist

Lena Forsell

Lena Forssell
Ekonomiansvarig

Lina Clauss

Lina Clauss
Receptionist & administrativt ansvarig