legio-logo          
version 2018

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn ska förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott, som kan leda till fängelse, av barnets vårdnadshavare, eller om vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den som misstänks inte kommer tillvarata barnets rätt.

Det är tingsrätten, som på uppdrag av den åklagare som leder förundersökningen om brottet, förordnar en advokat eller biträdande jurist som särskild företrädare.

Den särskilda företrädaren övertar då vårdnadshavarnas roll under förundersökningen. Det är således upp till den särskilda företrädaren att besluta huruvida det ska hållas förhör med barnet eller om barnet ska genomgå läkarundersökningar. Den särskilda företrädaren hämtar som huvudregel barnen på förskolan eller skolan och är sedan närvarande vid förhör och eventuella undersökningar av barnet. Förhör med barn sker oftast på så kallade barnahus.

Fyra dagar efter att tingsrätten förordnat en särskild företrädare för barn delges det beslutet vårdnadshavarna. Oftast hålls förhör med barnet innan vårdnadshavarna delges.

Om förundersökningen leder till åtal intar den särskilda företrädaren en roll som motsvarar ett målsägandebiträde. Denne för då barnets skadeståndstalan i den rättsliga processen.

 

Advokaterna Mats Cederqvist, David Wallman, Mikaela Kassmyr och juristerna Maria Kruse, Johanna Mohlin, Victoria Wennerlund och Karl Oscar Rådström åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

Du är välkommen att kontakta oss om Du har frågor.

Kontaktpersoner

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →