legio-logo          
version 2018

Vårdnadstvist – vårdnad, boende och umgänge

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden, boende eller umgänge om parets gemensamma barn. Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden, ensam vårdnad eller gemensam vårdnad (i vardagstal delad vårdnad), kan denne vända sig till oss för att få ett juridiskt ombud. Likaså gäller om Du önskar att ändra barnets boende eller dennes rätt till umgänge med Dig.

Barnets bästa är en grundläggande princip och genomsyrar alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge i en vårdnadstvist. Vår förhoppning är alltid att föräldrarna ska nå en överenskommelse som tillgodoser barnets bästa.

Ett alternativ till att föra en domstolsprocess är att anlita en medlare eller att upprätta ett samarbetsavtal. LEGIO kan bistå Dig med information om för- och nackdelar med att föra en vårdnadstvist i domstol, samt om vilka alternativ till domstolsprocess som finns att tillgå.

Om föräldrarna ändå inte kan komma överens i frågan om vårdnad, boende och umgänge, kan en stämningsansökan ges in till tingsrätten som då kommer att fatta beslut i frågan.

 

I de flesta fall kan Du söka rättsskydd eller rättshjälp i vårdnadstvister. Rättsskyddet eller rättshjälpen täcker merparten av kostnaderna för Ditt ombud i vårdnadstvisten. De kostnader som inte täcks av rättshjälpen/rättsskyddet måste Du själv bekosta. Den totala kostnaden styrs av hur komplicerat ärendet är.

 

Vill Du ha hjälp med en vårdnadstvist eller frågor rörande barns boende eller umgänge? Byråns medarbetare Christer HeidenborgMikaela Kassmyr, Johanna Mohlin, Victoria Wennerlund och Maria Kruse är specialiserade på familjerättsliga mål.

Vi erbjuder fri telefonrådgivning på 08-678 60 50, varje vardag mellan kl. 09:00-17:00.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte med Dig där Du ges tillfälle att förklara varför Du och den andra föräldern har svårt att komma överens och vad Du vill uppnå.

Kontaktpersoner

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →