legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Indrivning

Sälj fakturan

På marknaden finns det idag flera olika kreditbolag som köper fakturor, dessa kommer då bedöma kvalitén på fakturan och den som ska betala och utifrån detta betala Ditt företag en procentsats av fakturan. Storleken på denna betalning kan vara allt ifrån ett par futtiga procent till hälften eller kanske till och med mer. Efter detta kommer inte längre Du ha något mer med fakturan att göra då den ägs av kreditbolaget.

Inkasso

Det går även att vända sig till ett inkassobolag som har möjlighet skicka påminnelser med hot om att ge kunden betalningsanmärkningar om denne inte betalar. Även dessa bolag vill ha betalat för sin tjänst och den kostnaden kan landa både på Dig som företag och på din kund.

Kronofogden

Det går även att vända sig till Kronofogden för att få hjälp att utmäta skulden (se mer nedan). Kronofogden tar ut en avgift på 300 kr för att först ”fastställa” att det finns en skuld. Detta går till så att Du som har ett krav ansöker hos Kronofogden, skickar med fakturan som Du vill ha betalt för. Kronofogden skickar härefter ut ett brev till den som inte har betalat. Denne får då ett par veckor på sig att svara på brevet. Om personen invänder, det vill säga förklarar varför den inte tycker att den ska betala, kommer kronofogden att stoppa indrivningen och nästa steg blir då domstol (se nedan). Har den med skulden redan tidigare invänt, till exempel påstått att skulden inte existerar, hör det till ”god kreditgivningssed” att man går direkt till domstol.

Om den med skulden inte svarar eller erkänner skulden kommer kronofogden att meddela ett utslag. Utslaget innebär antingen att skulden har blivit ”godkänd” och att Du kan begära att Kronofogden ska hämta in pengarna eller egendom till försäljning. Detta kostar ytterligare 600 kr och skulden läggs på den som är skyldig Dig pengar. Om den som ska betala inte har några pengar är det dock Du som måste betala Kronofogden.

Kronofogden är den myndighet som i Sverige ansvarar för att driva in skulder, detta kallas för utmätning. Det som skiljer kronofogden från övriga aktörer är att de har möjlighet att till slut åka hem till den som har en skuld och hämta och sedan sälja dennes saker. Blir Kronofogden inte på frivillig väg insläppta kan de be polisen om hjälp. Kronofogden kan även hjälpa till med så kallad handräckning, det vill säga när någon behöver hjälp med att få tillbaka en viss specifik sak så som en tavla.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →