legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Betalningsföreläggande

Att handla på faktura måste anses vara standardförfarandet mellan företag men är även vanligt förekommande mellan företag och privatpersoner. Fördelarna är många, enkel redovisning för både köpare och säljare, köparen behöver inte göra stora utlägg under längre tid och risken att bli lurad som köpare minskar. Som säljare är den största nackdelen att det finns en osäkerhet om Du kommer att få betalt men även att betalningen dröjer i förhållande till leveransen.

När tiden för fakturan löper ut och inte har betalats behöver säljaren bestämma situationen ska hanteras. Skicka en ”snäll” eller mer ”bestämd” påminnelse eller helt släppa kravet.

Här finns flera saker att tänka på, som t.ex. skatteeffekter, kundrelationer, image och så kallad preskription.

 

Hur går det till?

Det första steget är naturligtvis att kontrollera om betalningen har kommit in eller inte genom att stämma av sina konton eftersom kunden kan ha betalat med fel referens eller till ett annat konto än tänkt.

När detta är gjort och det kan konstateras att betalningen inte har kommit in är det dags att ta ställning till hur ni vill gå vidare.

Det enklaste och billigaste är att skicka en påminnelsefaktura till kunden och hoppas att den får effekt. Det kan även vara en idé att helt enkelt ringa upp kunden och fråga varför betalning inte skett.

Ger inte detta heller något resultat är det dags att ta ställning till huruvida Ni önskar gå vidare eller inte, dvs hänskjuta fordringen till Kronofogdemyndigheten, och/eller i ett senare skede till domstol. Att gå vidare medför att företaget kommer behöva göra utlägg och dra på sig kostnader. Dessa kostnader betalas i slutändan av kunden om man lyckas få betalt, men lyckas man inte får företaget tyvärr själv stå för dessa kostnader.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →