legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag och företagsnamnet måste innehålla ordet kommanditbolag. På det stora hela gäller samma regler för ett kommanditbolag som för ett handelsbolag. Vissa skillnader finns dock. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar som kallas kommanditdelägare och minst en delägare med ett obegränsat ekonomiskt ansvar. Den sistnämnda kallas för komplementär. Komplementären är personligt ansvarig för företagets ingångna avtal och skulder. Om Du skulle gå in som ny komplementär i ett redan existerande kommanditbolag blir Du ansvarig för alla tidigare skulder uppkomna även innan Du klev in i bolaget. Kommanditdelägaren å sin sida har ett begränsat ansvar och riskerar endast att förlora det belopp han betalade för sin del av bolaget.

För att starta ett kommanditbolag måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt men vi rekommenderar alltid ni gör ett skriftligt avtal som skrivs under av alla bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in till Bolagsverket för registrering.

Större kommanditbolag som bara har fysiska personer som delägare måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större kommanditbolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Registreringsförfarandet hos Bolagsverket är detsamma som för vanliga handelsbolag.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →