legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Handelsbolag

Om Du vill starta ett bolag med en eller flera andra aktörer men vill undvika aktiebolagets alla regler och krav kan ett handelsbolag vara ett alternativ. Två eller flera delägare kan tillsammans bilda ett handelsbolag, företagsnamnet måste då innehålla ordet handelsbolag. Delägarna kan vara både fysiska och juridiska personer. Reglerna för bildandet finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag. För att starta ett handelsbolag måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt men vi rekommenderar alltid att ni gör ett skriftligt avtal som skrivs under av alla bolagsmän. Själva avtalet i sig är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering till Bolagsverket.

Ett handelsbolag ska dock registreras hos Bolagsverket för att få starta sin verksamhet. De uppgifter som ska registreras är bland annat delägarnas namn och vem som tecknar bolagets firma, det vill säga vem som har rätt att skriva under avtal för bolagets räkning.

Efter att uppgifterna om handelsbolaget har skickats in bestämmer Bolagsverket om bolaget ska registreras, de kontrollerar bland annat att ingen annan har det föreslagna företagsnamnet. När bolaget har registrerats får Du ett registreringsbevis från Bolagsverket. Vid registreringen får bolaget också sitt organisationsnummer. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med andra företag, myndigheter och andra aktörer.

I och med registreringen hos Bolagsverket blir handelsbolaget en juridisk person. I ett handelsbolag är det dock delägarna som är personligen ansvariga för de avtal som bolaget ingår och de ekonomiska skulder som bolaget drar på sig. Ansvaret är solidariskt mellan delägarna och den som vill driva in en skuld från handelsbolaget kan uppsöka vem som helst av delägarna och kräva in skulden. Det är egentligen den största skillnaden mot att starta ett aktiebolag, där ägarna inte alls har samma ekonomiska ansvar. Fördelen med att starta ett handelsbolag är att Du inte omfattas av lika många regler eller krav på dokumentation och administration. Om bolaget uppfyller vissa specifika förutsättningar måste en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →