legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Enskild firma

Om Du vill starta upp en verksamhet på helt egen hand som inte är särskilt stor, eller om Du inte har något större startkapital, är det en god idé att starta en enskild firma. Det är enkelt att starta företaget och det kostar inte särskilt mycket. Med denna bolagsform har Du själv kontroll över allt som rör firman, Du bestämmer själv vad Du vill göra med firman och behöver inte ta hänsyn till någon annan person. Den stora nackdelen med en enskild firma är att Du som ägare har ett obegränsat ansvar för företagets alla förpliktelser och skulder och riskerar i förlängningen att förlora allt Du äger som privatperson om det skulle gå riktigt illa. Det kan även bli svårt att hålla isär din egen ekonomi och företagets ekonomi. I en enskild firma är det Du som privatperson som är skattepliktig.
Har Du fyllt 16 år men inte 18 år får Du ha en enskild firma om dina föräldrar ger sitt tillstånd.
I en enskild firma blir företagets organisationsnummer detsamma som Ditt eget personnummer. Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad vilket är viktigt att tänka på. Ett likadant firmanamn som det Du har valt kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.

 

När Du startar en enskild firma ska Du ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt hos Skatteverket. Du kan även, men behöver inte, registrera Ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Om Du bara registrerar din enskilda firma hos Skatteverket har Du endast namnskydd för Ditt för- och efternamn. Skulle Du vilja skydda Ditt företagsnamn ska Du registrera din enskilda firma hos Bolagsverket. Företagsnamnet blir då skyddat i det län där Du registrerat din enskilda firma. I en del fall måste man dock anmäla en enskild firma till Bolagsverket innan verksamheten får börja.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →