legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Bilda bolag

Det finns ett antal olika bolagsformer att välja bland för Dig som vill starta ett företag. De varianter som finns i Sverige är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma. Bolagsformerna erbjuder olika fördelar för Dig som ägare och vilken form Du ska välja beror bland annat på hur verksamheten ska se ut, vilka ekonomiska möjligheter Du/Ni har och vilka utsikter verksamheten har att växa i framtiden. När Du vill starta ett företag och bedriva en större verksamhet men inte personligen vill ha det ekonomiska ansvaret som ägare är det en god idé att starta ett aktiebolag. Aktiebolagsformen kräver dock ett startkapital och medför relativt stora krav på handlingar och dokumentation, vilket medför kostnader för företaget. Om Du istället vill starta ett mindre företag och inte har något startkapital är det en god idé att börja med en enskild firma.

Hur går det till att starta ett bolag?

När Du har bestämt Dig för att på egen hand eller tillsammans med andra starta ett bolag, eller vill diskutera vilken typ av bolag som passar er bäst, kan Du/Ni kontakta oss. För vissa verksamheter är aktiebolagsformen lämpligast och för andra verksamheter passar en annan bolagsform bättre. Valet av bolagsform beror på en rad faktorer och vad Du/Ni vill uppnå med att starta bolaget. Vi kan hjälpa er att anpassa valet av bolagsform till just Er verksamhet och visa Er fördelarna med en viss bolagsform i jämförelse med andra bolagsformer.

För att kunna starta bolag måste vissa handlingar upprättas och registreras hos Bolagsverket. För aktiebolag, handelsbolag och enskild firma gäller olika regler för vilka handlingar som ska registreras.

För att Du som privatperson ska få starta bolag får Du inte ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs. Du får inte heller ha en förvaltare enligt föräldrabalken. För Dig som är under 18 år gäller olika regler beroende på vilken bolagsform Du väljer.

Vad ska Du (klienten) göra?

Det är viktigt att Du/Ni vet vad Du/Ni vill uppnå genom att bilda ert bolag. Ni bör därför ha klart för er vilken typ av verksamhet ni vill bedriva, hur verksamheten ska finansieras, vilka som ska äga bolaget, om ni kommer att vilja ha anställd personal i verksamheten osv. Det finns väldigt många frågor att tänka på när Du ska starta ett företag.

Diskutera därför syftet med Er verksamhet och försök bena ut vilka tankar med bolagsformen ni har innan Du/Ni kontaktar oss. Om det är några frågor som är svåra kan vi naturligtvis hjälpa till med det.

Vad kan LEGIO göra för Dig?

LEGIO har medarbetare med lång erfarenhet av att upprätta avtal och även erfarenhet av att driva bolag. LEGIO kan förklara för- och nackdelar med att starta ett aktiebolag i förhållande till andra bolagsformer som ett handelsbolag eller en enskild firma. LEGIO kan hjälpa till att hitta och identifiera potentiella problem och fallgropar med just din verksamhet, utreda de olika fördelarna med bolagsformen i förhållande till andra bolagsformer och naturligtvis även hitta lösningar på de aktuella problemen. Därutöver kan LEGIO upprätta de handlingar som är nödvändiga för att bilda det bolag som Du vill ha såsom t.ex. bolagsavtal, bolagsordning, verksamhetsberättelse, aktieägaravtal och även ordna med registrering av företaget hos Bolagsverket, i handelsregistret etc.

Vid ett första möte berättar Ni vad ni vill att bolaget ska bedriva för verksamhet, ägarfördelningen, osv. Det är viktigt att vi träffar Er för att utröna alla frågor och gå igenom relevanta handlingar. Eventuellt kommer vi kanske att behöva träffas vid fler tillfällen, alternativt att vi, via telefon eller e-post, diskuterar saken. När vi fått klart för oss hur Ni vill att bolaget ska se ut med ledning och verksamhet kan vi upprätta nödvändiga handlingar. Alla handlingar som vi upprättar skickas till Er för synpunkter och/eller godkännande.

Arvoden och betalning

Arbetet med att upprätta handlingar och starta ett aktiebolag kan inte finansieras av vare sig rättsskydd i din hemförsäkring eller statlig rättshjälp. Det medför att Du/Ni måste bekosta vårt arbete och upprättande av handlingar etc. själva. Hur mycket vårt arbete kostar beror på hur komplicerade handlingarna behöver vara, hur omfattande materialet är, hur mycket arbete Ni väljer att lägga ner själva osv.

Vi debiterar normalt per timme och i de fall klienten så önskar håller vi klienten löpande underrättad om antalet nedlagda timmar.

 

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →