legio-logo          
version 2016

Blogg

2016 – ett historisk år för (med)mänskligheten!

Sverige befinner sig i en historiskt exceptionell situation med den inströmning av flyktingar som sker från oroshärdar runt om i världen. Åsikterna i frågan är många, från uppfattningen att invandringen kommer att rasera Sveriges välfärd, till övertygelsen om att ekonomin är stark och att inflyttningen kan omvandlas till en resurs för landet på så sätt som tidigare har skett i historien. Oavsett vad man tycker så har frågan mobiliserat hela folket, och i princip alla man känner har tagit ställning. Det är en viktig fråga som engagerar, men viktigast är det att agera som individ.

En andel av de som söker sig till Sverige är barn utan föräldrar, barn som har flytt ett liv utan möjligheter till hoppet om en bättre framtid. Det är en desperat chansning, som ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas, vilket alla vinner på. De bästa förutsättningarna får de här barnen genom en snabb och tydlig väg in i det svenska samhället. I princip samtliga av barnen kommer från länder där erfarenheten av myndigheter är milt sagt usel. Så är det inte i Sverige. För att de här barnen ska komma upp på banan så erbjuder kommuner en god man. En god man, som även kan vara en kvinna för den delen, är en kontaktperson mellan myndigheter och det nyanlända barnet. Ett viktigt uppdrag med andra ord. Som jurist så är man väl skickad att hjälpa till i den här frågan, vilket vi avser att göra.

Legio kommer att låta anställda ta uppdrag som god man vilket de effektivt utför på arbetstid. För arbetet som god man/god kvinna så får man en månadslön från Överförmyndarnämnden. Uppdraget är personligt men då det utförs på arbetstid uppmuntras att nettoersättningen skänks till UNHCR. På så vis kan vi på mikronivå hjälpa till med situationen i Sverige, och även ge ett bidrag till situationen för de som är på plats och utsatta i krisernas epicentrum. För att sätta fungerande rutiner har en delägare ansökt om god manförordnande, men vi avser att ta ytterligare ett par uppdrag under de här förutsättningarna när vi väl har satt rutinerna. Något som vi även uppmuntrar andra advokatbyråer att göra, då vi som yrkesgrupp sitter på goda kunskaper som kan hjälpa de nyanlända barnen. Viktigast i den här rollen är dock vad vi kan göra för det enskilda barnet. Att skapa ett förtroende för myndigheter och ett bra samarbete med det allmänna, att lära ut de krav och förväntningar som myndigheter och samhället har i stort på den enskilde – men framförallt att öppna upp de många möjligheter som detta exceptionella land erbjuder.

Fortsättning följer…

Av Jens-Victor Palm

Advokat & delägare på LEGIO

Kommentera

GOD FORTSÄTTNING!

Efter en välförtjänt ledighet är verksamheten åter i full gång.

Trupperna är samlade – redo för nya utmaningar och erövringar.  

Vi på LEGIO tackar för året som gått och önskar alla nya och gamla klienter en riktigt god fortsättning. 

Välkommen till LEGIO anno 2016! 

VD Carl Johan Vahlen med personal

Kommentera

RELEASEPARTY för LEGIOS vänner 151127

Kommentera

Har Du koll på Dina försäkringar?

 

Denna vecka tar vi upp frågan om försäkringar, vilka som är bra och vilka som är mindre bra att ha.

Försäkringars uppgift är att mot en summa pengar (premie) skydda dig mot någon form av ovanlig händelse.  Premien är förhållandevis billig men ger trygghet. Försäkringsbolagens affärsidé är att få betalt i förskott och sedan senare eventuellt betala ut ersättning vid försäkringsfall (vilket ibland tyvärr sker efter en långsam skadereglering) och få vinst och ränta på kapitalet.

Den första försäkring alla skall ha är en hemförsäkring. Prissättningen mellan bolagen är lika och villkoren och kvaliteten likvärdig. Man skall dock ha rätt försäkring, en finns för villa en för bostadsrätt en för hyresrätt. Kolla att ni har rätt.

Nästa försäkring som alla bör ha är en olycksfallsförsäkring. Denna kan tecknas privat eller via facket (sk kalla gruppliv). Fackens gruppliv är ofta bra och billiga. När det gäller denna sorts försäkring är det det mycket stor skillnad mellan olika bolags försäkringar, priset är ingen säker indikation på vad man får. En billig försäkring kan vara bra och en dyr kan vara dålig.

Försäkringar som är mindre bra är privata pensionsförsäkringar (bör avslutas), klockförsäkringar, glasögonförsäkringar, mobilförsäkringar och reseförsäkringar. Dessa försäkringar ingår som regel i din hemförsäkring eller kan kompletteras till bra pris till denna.

Om man vill känna sig trygg bör man kolla familjens försäkringar i vart fall var 5 år, tillsammans med en jurist.

Med vänlig hälsning

VD Carl-Johan Vahlén

Kommentera

Legiobloggen

VÄKOMMEN TILL LEGIOBLOGGEN!

Denna blogg kommer att handla om livet på en mellanstor advokatbyrå i Stockholm samt juridik i alla dess former. Inläggen skrivs av vi som arbetar på LEGIO, varför de per definition är högst subjektiva.

Vi kommer bl. a. diskutera medias täckning av aktuella ärenden såväl som allmänna juridiska frågeställningar. LEGIOBLOGGEN är med andra ord ett forum för diskussion och meningsutbyte inom området juridik INTE ett forum för juridisk rådgivning av något slag.

Frågor, kommentarer och inlägg som av LEGIO bedöms olämpliga kommer uteslutas.

Har Du behov av professionell juridisk expertis är Du välkommen att kontakta LEGIO advokatfirma kl 9-17 alla vardagar!

Tfn: 08-678 6050 ♦ Epost info(at)legio.se ♦ Mer information hittar Du på vår hemsida www.legio.se.

Med vänlig hälsning,

VD Carl Johan Vahlen

OBS. NÄSTA INLÄGG 19 november 2015 ”Har Du koll på Dina försäkringar?

 

 

Kommentera