legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

Arbetsgivarfrågor

Arbetsrätten lägger grunden för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Som arbetsgivare berörs Du av arbetsrätten i dubbel bemärkelse. Dels har Du en egen anställning och med den följer ett antal rättigheter och skyldigheter i relation till din arbetsgivare. Dels har Du personalansvar och är då skyldig att tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler i relationen till dina medarbetare.

Som arbetsgivare ställs det höga krav att utifrån arbetsrättsliga regler agera korrekt vid anställning, omplacering samt när personal sägs upp. Om reglerna inte följs riskerar man att bli skadeståndsskyldig, och skadestånden kan uppgå till höga belopp.

Därför kan därför vara klokt att anlita en advokat/jurist gällande arbetsrättsliga frågor för att säkerställa att det vid t.ex. en planerad uppsägning går rätt till, för att undvika en onödig tvist.

Om Du behöver arbetsrättslig rådgivning kan vi boka in ett möte för att gå igenom vilket handlande som krävs i den uppkomna situationen. Vi kan biträda i de flesta arbetsrättsliga ärenden, vi biträder vid domstolstvister, vid förhandlingar, avtalstolkning, personärenden och rådgivning.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →