legio-logo
Kostnadsfri rådgivning
Ring 08-678 60 50

FÖRETAGSJURIDIK

LEGIO har lång och gedigen erfarenhet av att företräda, och att råda, företag i allehanda ärenden och juridiska spörsmål. Vi har drivit, och driver, också en stor mängd tvistemål för små och stora företags räkningar. Inget ärende är för stort eller för smått, däremot åtar vi oss endast ärenden i vilka vi bedömer att vi kan hjälpa klienten.

Som regel menar vi att det inte finns något skede som är för tidigt för Ditt företag att kontakta oss. Ju förr vi blir inkopplade i Ditt företags ärendet, desto större möjlighet att vi att hjälpa Ditt företag. Av denna anledning har vi företag som abonnerar på våra tjänster, vilket kortfattat innebär att vi med dessa klienter har relativt tät kontakt med följden att vi ständigt är insatta och närvarande om klienten skulle behöva vår hjälp. Hur vårt uppdrag ska se ut, bestämmer Du. Vi är angelägna om att hitta lämpliga lösningar för alla våra klienter, och försöker därför vara flexibla.

Vad kan LEGIO göra för Ditt företag?

Har Ditt företag hamnat i tvist med någon kan vi företräda företaget. Vi utreder initialt alltid om tvisten kan finansieras, åtminstone delvis, genom Ditt företagsrättsskydd. Med Er hjälp ansöker vi om att, för företagets räkning, få ta rättsskyddet i anspråk.

Din kontaktperson på Legio:

Christer Heidenborg eller Carl-Johan Vahlén

Telefon: 08 678 60 50

E-post: info@legio.se