legio-logo          
version 2018

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform där Du som medlem i en bostadrättsförening äger en rätt att nyttja en bostad mot en avgift till föreningen.  För den här s.k. nyttjanderätten betalar Du en avgift till föreningen, som normalt sett betalas per månad. Om Du är innehavare av en bostadsrätt äger Du inte själva bostaden, utan Du äger en ekonomisk del i fastigheten tillsammans med en rätt att använda en viss bostad.  När föreningen har sålt en bostadsrätt till Dig kan Du sedan sälja den för att få tillbaka det Du betalat för bostadsrätten.

Det är endast bostadsrättsföreningar som får upplåta, d.v.s. sälja, bostadsrätter. Bostadsrättslagen heter den lag som i huvudsak reglerar vad som gäller angående bostadsrätter.

Värd att veta: Arvode och betalning!

I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet.

Läs mer →

Värd att veta: Inför Ditt första besök på LEGIO!

Du får gärna ha funderat på vad Du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa Dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt.

Du får gärna samla ihop alla relevanta handlingar i Ditt ärende. Tänk gärna på att om en handling har fyra sidor, vill vi se alla fyra, även om det är relevant information endast på en av sidorna.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp, men Du får t.ex. gärna ta fram en kopia på Ditt försäkringsbrev då detta underlättar vårt arbete.

 

Läs mer →