legio-logo          
version 2016

Victoria Wennerlund

Biträdande jurist

Victoria Wennerlund

Namn: Victoria Wennerlund

Befattning: Biträdande jurist i Christers team.

Bakgrund: 
Juristexamen Lunds Universitet 2017.
Rennert International New York 2016.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Främst verksam inom områdena:
1) Familjerätt
2) Tvistelösning
3) Brottmål (målsägandebiträde)

Kontakta Victoria:
E-post: vw@legio.se

Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 0723 987 018