legio-logo          
version 2018

Victoria Wennerlund

Biträdande jurist

Victoria Wennerlund

 

Namn: Victoria Wennerlund

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: 
Juristexamen Lunds Universitet 2017.
Rennert International New York 2016.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare) samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Kontakta Victoria:
E-post: vw@legio.se

Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 0723 987 018