legio-logo          
version 2018

Victoria Wennerlund

Biträdande jurist

Victoria Wennerlund vårdnadstvist

Vårdnadstvister, målsägandebiträde och LVU är några av de uppdrag som Victoria Wennerlund åtar sig.

 

Namn: Victoria Wennerlund

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: 
Juristexamen Lunds Universitet 2017.

Rennert International New York 2016.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare) samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Kontakta Victoria:
E-post: vw@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 0723- 98 70 18

 

För mer information eller rådgivning; kontakta Victoria Wennerlund eller läs mer om vårdnadstvister eller målsägandebiträde på våra faktasidor.