legio-logo          
version 2016

Mikaela Kassmyr

Biträdande jurist

Namn: Mikaela Kassmyr

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team

Bakgrund: Jur. kand. Uppsala universitet 2013.
Quality- and riskcoordinator Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2013-2015.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2015.

Främst verksam inom områdena:
1) Skadeståndsrätt
2) Försäkringsrätt
3) Målsägandebiträdesuppdrag

Kontakta Mikaela:
E-post: mk@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 12