legio-logo          
version 2018

Mikaela Kassmyr

Advokat

Mikaela Kassmyr

Offentlig försvarare, målsägandebiträde och ombud i skadeståndstvister är några av de uppdrag Mikaela Kassmyr åtar sig.


Namn:
Mikaela Kassmyr

Befattning: Advokat

Bakgrund: Jur. kand. Uppsala universitet 2013.

Quality- and riskcoordinator Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2013-2015.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2015.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

Åtar sig uppdrag inom: skadestånds- och försäkringsrätt, brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare), familjerätt, miljörätt samt avtals- och köperätt.

Kontakta Mikaela:
E-post: mk@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 12

 

För mer information eller rådgivning kontakta Mikaela Kassmyr eller läs mer om offentlig försvarare och målsägandebiträde på våra faktasidor.