legio-logo          
version 2016

Mats Cederqvist

Biträdande jurist

Mats Cederqvist


Namn:
Mats Cederqvist

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2008-2009.

Juristexamen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.
Advokatexamens delkurs 1 genomförd 2015.

Åtar sig uppdrag inom: civilrätt med fokus på tvister och skadestånd, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare), offentlig rätt med fokus på socialförsäkring samt ekonomisk familjerätt.

Kontakta Mats:
E-post: mc@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 10