legio-logo          
version 2018

Mats Cederqvist

Advokat

Mats Cederqvist Offentlig försvarare

Offentlig försvarare, målsägandebiträde och ombud i skadeståndstvister är några av de uppdrag Mats Cederqvist åtar sig.


Namn:
Mats Cederqvist

Befattning: Advokat

Bakgrund: Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2008-2009.

Juristexamen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Genomgått Advokatsamfundets utbildning för försvarsadvokater samt Advokatsamfundets utbildning för målsägandebiträden.

Genomgått utbildning avseende civilprocessuella preklusionsregler.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

Åtar sig uppdrag som: Offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för unga. Åtar sig även uppdrag inom civilrätt med fokus på tvister rörande skadestånd, försäkringsersättning och socialförsäkringsskyddet.

Kontakta Mats:
E-post: mc@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 10

 

För mer information eller rådgivning kontakta Mats Cederqvist eller läs mer om offentlig försvarare och målsägandebiträde på våra faktasidor.