legio-logo          
version 2016

Mats Cederqvist

Biträdande jurist

Namn: Mats Cederqvist

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team

Bakgrund: Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2008-2009.

Juristexamen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.
Advokatexamens delkurs 1 genomförd 2015.

Främst verksam inom områdena:
1) Skadeståndsrätt
2) Försäkringsrätt
3) Konsumenttvister

Kontakta Mats:
E-post: mc@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 10