legio-logo          
version 2016

Maria Kruse

Biträdande jurist

Maria Kruse

Namn: Maria Kruse

Befattning: Biträdande jurist i Jens-Victors team.

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2016.
Biträdande jurist vid Advokatbyrån Lege, 2016-2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Främst verksam inom områdena:
1) Familjerätt
2) Offentligt biträde i mål om LVU och asyl
3) Brottmål (målsägandebiträde)

Kontakta Maria:
E-post: mak@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 073-355 64 44