legio-logo          
version 2018

Maria Kruse

Biträdande jurist

Maria Kruse


Namn:
Maria Kruse

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2016.
Biträdande jurist vid Advokatbyrån Lege, 2016-2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, brottmål (målsägandebiträde samt särskild företrädare) samt offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Kontakta Maria:
E-post: mak@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 073-355 64 44