legio-logo          
version 2016

Johanna Mohlin

Biträdande jurist

Johanna Mohlin

Namn: Johanna Mohlin

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team.

Bakgrund: Juristexamen Örebro Universitet 2017.
Universitat de València 2016.
Biträdande jurist vid Advokatbyrån Lege, 2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Främst verksam inom områdena:
1) Familjerätt
2) Offentligt biträde i mål om LVU och asyl
3) Brottmål (målsägandebiträde)

Kontakta Johanna:
E-post: jom@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 11