legio-logo          
version 2016

Johanna Mohlin

Biträdande jurist

Johanna Mohlin


Namn:
Johanna Mohlin

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Juristexamen Örebro Universitet 2017.
Universitat de València 2016.
Biträdande jurist vid Advokatbyrån Lege, 2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare) samt som offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Kontakta Johanna:
E-post: jom@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 11