legio-logo          
version 2016

Jens-Victor Palm

Advokat, delägare

Namn: Jens-Victor Palm

Befattning: Advokat, partner

Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 2002.
Jur. mag. Master of laws in international commercial arbitration law 2007/2008.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2003.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2011.

Främst verksam inom områdena:
1) Brott mot Europakonventionen
2) Skadeståndsrätt
3) Fel i fastighet

Kontakta Jens-Victor:
E-post: jvp@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 076-827 60 50