legio-logo          
version 2016

Jens Lindgren

Biträdande jurist

 

Namn: Jens Lindgren

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team (tjänstledig)

Bakgrund: Juristexamen Stockholms universitet 2014.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Främst verksam inom områdena:
1) Arbetsrätt
2) Fastighetsrätt
3) Processrätt

Kontakta Jens:
E-post: jl@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-328 70 13