legio-logo          
version 2018

Jens Lindgren

Biträdande jurist

 

Namn: Jens Lindgren

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Juristexamen Stockholms universitet 2014.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Notarietjänstgöring vid Hudiksvalls tingsrätt 2017-2018.

Åtar sig uppdrag inom: allmän processrätt.

Kontakta Jens:
E-post: jl@legio.se
Vxl: 08-678 60 50