legio-logo          
version 2016

Emelie Ageby Svensson

Biträdande jurist

Emelie Ageby Svensson

Namn: Emelie Ageby Svensson

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team.
Bakgrund: Shanghai University of Finance and Economics 2015.
Juristexamen Stockholms Universitet 2017.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2017.

Främst verksam inom områdena:
1) Skadeståndsrätt
2) Försäkringsrätt
3) Processrätt

Kontakta Emelie:
E-post: eas@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 13