legio-logo          
version 2018

David Wallman

Advokat

David Wallman


Namn:
David Wallman

Befattning: Advokat

Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 2013.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2017.

Åtar sig uppdrag inom: avtals- och köperätt, arbets- och associationsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt, fastighets- och miljörätt, hyres- och nyttjanderätt samt brottmål (offentlig försvare, målsägandebiträde samt särskildföreträdare för barn).

Kontakta David:
E-post: dw@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 14