legio-logo          
version 2016

David Wallman

Biträdande jurist

Namn: David Wallman

Befattning: Biträdande jurist i Carl-Johans team.
Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 2013.
Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2014.

Främst verksam inom områdena:
1) Bolagsrätt
2) Avtalsrätt
3) Fastighets- och miljörätt

Kontakta David:
E-post: dw@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072-398 70 14