legio-logo          
version 2016

Carl-Johan Vahlén

Advokat, delägare

Namn: Carl-Johan Vahlén

Befattning: Advokat, grundare, senior partner, VD

Bakgrund: Jur. kand. Stockholms universitet 1982.
Juridikstudier University College of California Davis, USA, 1983.
Tingstjänstgöring Västerviks tingsrätt.
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1992.
Grundare av LEGIO Advokatfirma 1993.

Främst verksam inom följande områden:
1) Skadeståndsrätt
2) Personskaderätt (trafikskador, olycksfall och patientskador)
3) Bank- och fastighetstvister

Kontakta Carl-Johan:
E-post: cjv@legio.se
Tel: 08-678 60 50