legio-logo          
version 2018

Amanda Wibom

Biträdande jurist

Amanda Wibom ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt är några av de uppdrag som Amanda Wibom åtar sig.


Namn:
Amanda Wibom

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2018.

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2018.

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, fastighetsrätt och tvistelösning.

Kontakta Amanda:
E-post: aw@legio.se
Vxl: 08-678 60 50
Direkt: 072- 398 70 13

 

För mer information eller rådgivning; kontakta Amanda Wibom eller läs mer om ekonomisk familjerätt eller fastighetsrätt på våra faktasidor.