legio-logo          
version 2016

Amanda Wibom

Biträdande jurist

Amanda Wibom


Namn:
Amanda Wibom

Befattning: Biträdande jurist

Bakgrund: Juristexamen Uppsala Universitet 2018

Anställd vid LEGIO Advokatfirma sedan 2018

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt, fastighetsrätt och tvistelösning.

Kontakta Amanda:
E-post: aw@legio.se
Vxl: 08-678 60 50