legio-logo          
version 2016

Klientinformation

Oavsett om Du behöver en advokat, ett målsägandebiträde eller en juridisk samarbetspartner till Din verksamhet har LEGIO Din juridiska lösning!  

LEGIO är i dagsläget en av de äldsta och största processbyråer i Sverige, varför vi besitter en unik kompetens och erfarenhet som ger Dig ett avgörande övertag i Ditt ärende. Vårt team av handplockade advokater och jurister har dessutom spetskompetens inom flertalet rättsområden och vi kan således bistå Dig med en hel repertoar av juridiska tjänster!

LEGIO är känd för att outtröttligt backa sina klienter i alla lägen och har vunnit mål i de flesta svenska rättsinstanser – inklusive Högsta Domstolen –  varför vi har både kunskapen och viljan att ta Ditt ärende hela vägen! Vi älskar vårt arbete och hela den juridiska processen men hatar att förlora, vilket i sig är ett bra skäl att ha LEGIO på DIN sida av förhandlingsbordet!

När Du väl har valt att anlita LEGIO advokatfirma, bör Du kontakta oss snarast! Nedan finns en rad punkter som Du med fördel kan ta ställning till inför det kommande samarbetet.

Välkommen! 

 • Inför/under ärendets gång:

  Det är inte ovanligt att klienter skjuter på att ta kontakt med oss och känner oro inför det första mötet. Det finns dock ingen anledning till oro. Vi finns här för Din skull och kommer finnas med under hela processen. Vänta inte med att ta kontakt – desto tidigare vi engageras desto större möjlighet har vi att påverka situationen till Din fördel. 

  Inför det första mötet kan Du med fördel strukturera Dina tankar genom att skriva dem ned. Du kan även göra en tidslinje över de viktigaste händelserna i förloppet. Du är expert i sakomständigheterna i Ditt ärende och vi i juridiken, därför måste vi samarbeta för att nå framgång. Din viktigaste uppgift är att se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig!

   

 • Arvode och betalning:

  I ärenden som är tvistiga, dvs när den ena parten framfört ett anspråk och den andra parten uttryckligen bestridit anspråket, kan Du i normalfallet beviljas rättsskydd genom Din hemförsäkring/ företagsförsäkring. Rättsskydd innebär att Ditt försäkringsbolag betalar för en del av vårt arvode, vanligtvis 75-80%, upp till ett takbelopp (vilket för privatpersoner vanligtvis uppgår till ca 150 000-200 000 kr, detta framgår av villkoren i Din försäkring). Den resterande kostnaden, vilken Du betalar, motsvarar självrisken. Skulle kostnaderna överstiga taket i Ditt rättsskydd får Du själv betala det överstigande beloppet i sin helhet. Notera att vi debiterar per timme och för samtliga åtgärder som vi vidtar. Du bör därför ha en plan för finansieringen av Ditt ärende innan Du kontaktar oss!

 • Den totala kostnaden?

  Det är tyvärr oftast väldigt svårt att i förväg uppskatta hur mycket vårt arbete kommer att kosta. Ett av de främsta skälen till detta är att vi aldrig med säkerhet kan förutse hur ett ärende utvecklar sig. I vissa ärenden, oftast ärenden av mindre omfattning, kan det dock vara enklare att uppskatta kostnaden. Vi kan i dessa ärenden ofta komma överens om ett fast pris. Som klient har Du alltid rätt att få uppgift om hur många timmar vi lagt ner i ärendet, och vi kan alltid tillhandahålla en arbetsredogörelse. Vilka åtgärder vi vidtar beror på vad vi kommit överens om. Vi vidtar normalt inte några åtgärder som Du i förhand inte godkänt, i vart fall inte om det rör sig om substantiella åtgärder. Kostnaden beror dels på komplexiteten i Ditt ärende, dels på hur ärendet utvecklar sig!

LEGIOSvärderingar

 • Frihet under ansvar

  Som anställd på LEGIO kan Du i vis mån påverka Din arbetssituation. Detta förutsatt att Du når Dina mål, kan arbeta självständigt och ta ansvar för Dina resultat och prestationer! Flexibilitet kan bl a uppnås avseende NÄR, VAR & HUR Du arbetar:

  NÄR fungerar Du som bäst? Vill Du komma in tidigt och gå tidigt eller tvärtom komma och gå sent?

  VAR är Du mest effektiv?  Vill Du jobba hemifrån? Eller i konferenslokalen?

  HUR ser Din optimala arbetssituation ut? Arbetar Du bäst i team/själv? Enligt instruktioner? Självständigt?

 • Work, rest & play HARD!

  Under vissa perioder av året är LEGIOS arbetsbelastning så stor att alla måste bidra med sitt yttersta. Så länge den intensiva arbetsinsatsen inte pågår vecka efter vecka räcker det ofta med efterföljande vila- och återhämtningsperiod för att komma i balans igen. På LEGIO får de anställda således ett antal extra lediga dagar strategisk placerat på klämdagar osv. Detta innebär i praktiken att man på LEGIO har sex veckor + två dagars semester (istället för de normala fem).

  På LEGIO har vi utvidgat denna teori lite. Vi anser att vila och återhämtning i sig inte är tillräckligt, varför man även behöver ”leka” mycket för att behålla gnistan och glädjan i arbetet. Därför anordnar vi årligen ett antal traditionsbundna fester och utflykter, ett utlandsuppehåll för hela personalen och så firar vi för övrigt gärna ALLA LEGIOS framgångar.

 • Högt i tak!

  Vi strävar efter ett öppet och nyfiket inlärningsklimat, där allas tanker, idéer och resurser kommer till använding på bäst möjliga sättet. På LEGIO är det allmänt accepterat att man med fördel kan utbyta erfarenheter på tvären av hierakin, mellan olika avdelning osv. Vi ser alla anställda som jämbördiga aktörer och försöker lämna alla prestigefrågor vid dörren.

  °Reflekterande dialog” (som beskrivit ovan) är en viktig del av juristernas yrkesbildning och tillsammans med praktisk träning och teoretisk fortbildning konstituerar de LEGIOS juristutbildning. På så sätt utbildar vi framtidens advokater med trygghet, tradition och yrkesskicklighet!

 • På LEGIO är jag den självutnämnda experten på s.k. omöjliga ärenden. Jag uppskattar utmaningen och är bra på att komma till avslut i komplexa ärenden. Min personal är däremot inte lika förtjust!

  -Carl Johan Vahlen, advokat