legio-logo          
version 2018

Vill Du göra praktik på LEGIO Advokatfirma?

Tio veckors praktik under hösten 2018

LEGIO är i dagsläget en av de äldsta och största processbyråerna i Sverige. Vi besitter en unik kompetens och erfarenhet som ger klienten ett avgörande övertag i sina ärenden. Vårt team av handplockade advokater och jurister har dessutom spetskompetens inom flertalet rättsområden och LEGIO kan således bistå med en hel repertoar av juridiska tjänster. Byrån är främst verksam inom skadestånds- och försäkringsrätt samt familjerätt och åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål och offentligt biträde inom bl.a. asyl och LVU.

På byrån arbetar 6 advokater och 6 biträdande jurister.

LEGIO söker nu dig, som är i slutet av studierna och har fallenhet för våra verksamhetsområden, för praktik under tio veckors tid inom ramen för juristutbildningen. Vi erbjuder sammanlagt fyra praktikplatser under höstterminen 2018. Målsättningen med praktiken är att du ska kunna delta i det löpande arbetet vid byrån och biträda firmans jurister inom ovan angivna rättsområden.

Då advokatbyrån vid nyrekrytering och tillsättande av vikariat i första hand vänder sig till examinerade praktikanter ser vi gärna studenter med genuint intresse för nämnda rättsområden.

Praktikperioderna påbörjas den 27 augusti 2018 respektive den 5 november 2018.

Ansökningar mottages och genomgås löpande. Vänligen skicka din ansökan inklusive CV, betyg, egenskrivet juridiskt material (t.ex. uppsats eller PM från utbildningen) och referenser till vw@legio.se eller jom@legio.se, alternativt per post till:

LEGIO Advokatfirma AB
Att: Victoria Wennerlund/Johanna Mohlin
Drottninggatan 94
111 36 STOCKHOLM

Dela detta: